HANDELSBETINGELSER HOS DJ4EVENTZ

Alt omkring, hvad du skal være opmærksom på, inden du lejer en DJ til din fest hos os.

Betingelser:
Aftalen er bindende og gældende fra det øjeblik, hvor der bekræftes på skrift fra kunden, at oplysninger er korrekte. 
Medmindre andet er aftalt udsendes faktura til betaling op til 2 uger i forvejen.
I tilfælde af annullering af aftalen, skal dette ske senest 1 måned i forvejen for arrangementet. 
Ved senere annullering end 1 måned forinden arrangementet afregnes med 50% af det samlede aftalte beløb.
Ved senere annullering end 7 dage forinden arrangementet afregnes med 100% af det samlede aftalte beløb.
I tilfælde af COVID-19 eller dertil lignende hændelser, der lovgivningsmæssigt umuliggør afholdelse af arrangementet, annulleres aftalen på opfordring fra kunden med 1 times varsel.
Medmindre andet er aftalt, er det forventeligt, at vi ankommer 1-2 timer i forvejen for det aftalte starttidspunkt og opsætter udstyr. 
Såfremt DJ’en er tilstedeværende inden for almindelig spisetid skal han bespises.
Der skal være drikkevarer tilgængelige for DJ’en i løbet af arrangementet, eksempelvis vand/sodavand. 
Yderligere spilletid koster 600kr. time og afregnes direkte til DJ’en på aftenen. 
Kontrakten er indgået med forbehold for naturkatastrofer, krig eller terror.
Ifald at kunden undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalens betingelser, er DJ’en berettiget til ikke at optræde. 
Kunden er til enhver tid ansvarlig for skader, der måtte pådrages gæster, DJ’en eller udstyr. 
Vdfsound er ikke erstatningsansvarlig ved tilfælde af brand, vandskade eller funktions svigt ved arrangementet. 

F.A.Q - Ofte stillede spørgsmål

Hvad koster det?

Vi fremsender endvidere gerne et uforpligtende tilbud baseret på specifikke ønsker, behov og økonomi.

Hvordan betaler jeg?

Der skal betales et depositum MobilePay, Bankoverførsel eller Faktura på 20 % af arrangementers samlede pris. Resterende beløb afregnes på Faktura, EAN-fakturering eller Kontant/MobilePay på dagen. ​

Hvor meget fylder diskoteket?

Det afhænger af hvor stort et set-up, der aftales, men alt fra 3×2 meter til 8×4 meter. Vi benytter den plads, der stilles til rådighed så godt som muligt og indretter os efter forholdene.

Hvad skal I bruge af elektricitet?

Vi kan nøjes med en almindelig ubelastet 10 AMP stikkontakt med jord, til større arrangementer skal dog påregnes min. 16 AMP.

Modtager vi en kontrakt?

Vi fremsender en skriftlig bekræftelse på e-mail med generelle betingelser samt praktiske oplysninger.

Hvor mange kommer I?

Vi kommer kun det nødvendige antal personer, til mindre fester normalt 1-2 og ved større arrangementer evt. 1-2 ekstra hjælpere ved opstilling.

Se hvordan vi stiller op

Ofte stillede spørgsmål

Hvad sker der hvis Dj’en bliver syg?

Så finder vi en erstatning med samme kvalifikationer.

Forsikring
Vi er dækket af TRYG Forsikring med en erhvervs- & ansvarsforsikring. Det betyder, at laver vi en skade på nogen eller noget, så er du, DJ dækket af vores forsikring.

Er transport inklusiv i prisen?

Prisen du modtager i vores tilbud er inklusiv transport.

Tager DJ’s imod musikønsker?

Hos os er det vores opfattelse at vi skal spille op til dans ud fra dine ønsker og tanker for en god dansefest. Har gæsterne løbende musikønsker forsøger vi altid efter bedste even at få dem spillet. Dog skal det siges at vi er ambassadører for en god fest og ikke individuelle personlige ønsker. Er der for eksempel lagt op til 90’er fest, vil vi nok holde igen med at spille et julenummer selvom festen ligger inden for juletid.

Ankomst og opsætning
Alle tilbud er inklusiv, ankomst og opsætning 1 time før i tilbuddets aftalte spilletids start.
Der kan tilkøbes tidlig opsætning inden gæsterens ankomst.

Forsinkelse af på aftenen
Skulle jeres arrangementet, mod forventning, blive rykket på grund af taler, indslag, eller andet, rykkes aftalte sluttidspunkt ikke. Dj4eventz kompenserer ikke for tabt spilletid forårsaget af forsinkelse på aftenen.

Forplejning
Drikkevare normalt vand og sodavand skal være frit tilgængeligt til personale fra Dj4eventz. Ved heldags arrangementer (8 timer eller længere) skal der være et varmt måltid.

Landsdækkende?

Vi er et landsdækkende mobildiskotek med lokale DJ’s i hele landet.

HANDELSBETINGELSER gør sig gældende for alle produkter, som bliver udlejet hos DJ4Eventz

Følgende betingelser er gældende for leje af Soundboks, led lamperne, røgmaskine samt alle nødvendige kabler og stativer. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookingtidspunktet gældende betingelser, som er gældende, også selvom lejeperioden ligger efter eventuel ændring af betingelser. I følgende benævnes den person eller firma som har indgået aftalen som lejer.

1.Legitimation: 
Ved leje af udstyr skal lejer fremvise gyldigt billede-ID. Kørekort/pas samt sygesikringsbevis. Vi tager billede/kopi af legitimation og opbevarer det forsvarligt indtil udstyret er returneret til vores lager, og fundet uden defekter eller andre fejl. Lejer skal være dansk statsborger og være fyldt 18 år. Hvis ikke lejer er fyldt 18 år, kan denne have værge som afleverer gyldig legitimation. Udstyret bliver ikke udleveret hvis legitimation ikke kan forevises. Det samme gør sig gældende hvis ikke vi må tage kopi/billede af den fremviste legitimation.

  1. Anvendelse

Det lejede udstyr må kun benyttes til det aftalte formål. Alt lejet udstyr benyttes på eget ansvar. Udlejer påtager sig derfor intet ansvar for skader på personer eller materiel ved brug af det lejede udstyr.

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark, uden udlejers skriftlige tilladelse. Alle effekter er af Vdfsound ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Lejer er endvidere selv forpligte til at kontrollere, at der ikke er mangler i henhold til kontrakten og det lejede udstyr ved afhentning/levering.

Lejer instrueres i opsætning og tilslutning af det lejede udstyr ved afhentning

  1. Bestilling

Bestilling af udstyr er bindende ved henvendelse både i forretning/lager, ved aftale med udlejer-personale, mundtligt over telefonen eller skriftligt.

  1. Reparation
    Udstyret henstår for lejers ansvar i hele lejeperioden. I hele lejeperioden som er beskrevet ovenfor, er det derfor lejer der hæfter for udstyret   
    Udlejer er ikke ansvarlig for skader forvoldt på det lejede udstyr i lejeperioden. Lejer er derimod fuldt ansvarlig for skader herunder mekaniske eller elektriske forstyrrelser og forkerte spændinger, glemt, tabt eller forlagt udstyr eller anden bortkomst samt hærværk og tyveri. Hærværk og tyveri meldes til politiet så snart det opdages, og ligeledes meldes det til DJ4Eventz. Kopi af politirapporten sendes til os. Skader eller andet af ovennævnte erstattes af lejer til det lejede udstyrs vejledende udsalgspriser. Lejer kan aldrig blive gjort økonomisk ansvarlig for mere end anskaffelsesværdien på hvad nyt tilsvarende anlæg koster.

5.Tyveri

Bliver det lejede udstyr stjålet, hæfter lejer for det økonomisk via depositummet samt den resterende værdi af det lejede udstyr. Værdi af udstyret.

  1. Aflevering

Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale med udlejer. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes udstyret som udlejet i hele perioden. Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

Det lejede udstyr skal afleveres i original og rengjort stand efter lejeperiodens udløb. Er det ikke tilfældet, tillægges gebyr på regering.

  1. Reparation

I tilfælde af reparation af en eller flere soundbokse, er DJ4Eventz i sin fulde ret til at opkræve et servicegebyr på op til 500,-.

© 2020 DJ4Eventz 

Vil du ringes op?

Få et uforpligtende tilbud på DJ til din fest

Hør hvad vores kunder siger

Kunde udtalelser
Betaling