Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER HOS DJ4EVENTZ

 

ALT OMKRING, HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, INDEN DU LEJER EN DJ TIL DIN FEST HOS OS.

Lej en Dj – Betingelser:
Aftalen er bindende og gældende fra det øjeblik, hvor der bekræftes på skrift fra kunden, at oplysninger er korrekte. 
I tilfælde af COVID-19 eller dertil lignende hændelser, der lovgivningsmæssigt umuliggør afholdelse af arrangementet, annulleres aftalen på opfordring fra kunden med 1 times varsel.
Medmindre andet er aftalt, er det forventeligt, at vi ankommer 1-2 timer i forvejen for det aftalte starttidspunkt og opsætter udstyr. 
Såfremt DJ’en er tilstedeværende inden for almindelig spisetid skal han bespises.
Der skal være drikkevarer tilgængelige for DJ’en i løbet af arrangementet, eksempelvis vand/sodavand. 
Kontrakten er indgået med forbehold for naturkatastrofer, krig eller terror.
Ifald at kunden undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalens betingelser, er DJ’en berettiget til ikke at optræde. 
Kunden er til enhver tid ansvarlig for skader, der måtte pådrages gæster, DJ’en eller udstyr. 
DJ4Eventz/Vdfsound er ikke erstatningsansvarlig ved tilfælde af brand, vandskade eller funktions svigt ved arrangementet. 

LEJ EN DJ TIL DIN FEST

HANDELSBETINGELSER GØR SIG GÆLDENDE FOR ALLE PRODUKTER, SOM BLIVER UDLEJET HOS DJ4EVENTZ

Følgende betingelser er gældende for leje af Soundboks, led lamperne, røgmaskine samt alle nødvendige kabler og stativer. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookingtidspunktet gældende betingelser, som er gældende, også selvom lejeperioden ligger efter eventuel ændring af betingelser. I følgende benævnes den person eller firma som har indgået aftalen som lejer.

1.Legitimation: 
Ved leje af udstyr skal lejer fremvise gyldigt billede-ID. Kørekort/pas samt sygesikringsbevis. Vi tager billede/kopi af legitimation og opbevarer det forsvarligt indtil udstyret er returneret til vores lager, og fundet uden defekter eller andre fejl. Lejer skal være dansk statsborger og være fyldt 18 år. Hvis ikke lejer er fyldt 18 år, kan denne have værge som afleverer gyldig legitimation. Udstyret bliver ikke udleveret hvis legitimation ikke kan forevises. Det samme gør sig gældende hvis ikke vi må tage kopi/billede af den fremviste legitimation.

  1. Anvendelse

Det lejede udstyr må kun benyttes til det aftalte formål. Alt lejet udstyr benyttes på eget ansvar. Udlejer påtager sig derfor intet ansvar for skader på personer eller materiel ved brug af det lejede udstyr.

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark, uden udlejers skriftlige tilladelse. Alle effekter er af Vdfsound ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Lejer er endvidere selv forpligte til at kontrollere, at der ikke er mangler i henhold til kontrakten og det lejede udstyr ved afhentning/levering.

Lejer instrueres i opsætning og tilslutning af det lejede udstyr ved afhentning

  1. Bestilling

Bestilling af udstyr er bindende ved henvendelse både i forretning/lager, ved aftale med udlejer-personale, mundtligt over telefonen eller skriftligt.

  1. Reparation
    Udstyret henstår for lejers ansvar i hele lejeperioden. I hele lejeperioden som er beskrevet ovenfor, er det derfor lejer der hæfter for udstyret   
    Udlejer er ikke ansvarlig for skader forvoldt på det lejede udstyr i lejeperioden. Lejer er derimod fuldt ansvarlig for skader herunder mekaniske eller elektriske forstyrrelser og forkerte spændinger, glemt, tabt eller forlagt udstyr eller anden bortkomst samt hærværk og tyveri. Hærværk og tyveri meldes til politiet så snart det opdages, og ligeledes meldes det til DJ4Eventz. Kopi af politirapporten sendes til os. Skader eller andet af ovennævnte erstattes af lejer til det lejede udstyrs vejledende udsalgspriser. Lejer kan aldrig blive gjort økonomisk ansvarlig for mere end anskaffelsesværdien på hvad nyt tilsvarende anlæg koster.

5.Tyveri

Bliver det lejede udstyr stjålet, hæfter lejer for det økonomisk via depositummet samt den resterende værdi af det lejede udstyr. Værdi af udstyret.

  1. Aflevering

Aflevering af det lejede udstyr skal ske i henhold til aftale med udlejer. Hvis ikke andet er aftalt, betragtes udstyret som udlejet i hele perioden. Hvis udlejer ikke modtager det lejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

Det lejede udstyr skal afleveres i original og rengjort stand efter lejeperiodens udløb. Er det ikke tilfældet, tillægges gebyr på regering.

  1. Reparation

I tilfælde af reparation af en eller flere soundbokse, er DJ4Eventz i sin fulde ret til at opkræve et servicegebyr på op til 500,-.

© 2020 DJ4Eventz 

Hyre en Dj til,  80’er fest, reception, ugdomsfest,  fødselsdag, julefrokost.

Kontakt os for at høre om mulighederne for at booke Dj til ethvert arrangement du nu skal have. Vi giver vejledning i forhold til det arrangement du skal afholde, så du får den Dj der passer til din kommende fest.