Persondatapolitk

PERSONDATAPOLITIK - GPDR & COOKIES

Vores oplysninger:

DJ4Eventz
CVR.: 38611194
Hillerødvej 4 , 3300 Frederiksværk
Tlf.: +45 27285050
E-mail: info@dj4eventz.dk
Beskyttelse af dine personlige oplysninger

Vi tager beskyttelse af dine personoplysninger seriøst og ønsker derfor en åbenhed og transparens omkring, hvordan vi indsamler, opbevarer, behandler og beskytter dine personoplysninger.

Formål med behandlingen

Formålet med indsamlingen af personoplysninger er at kunne udfærdige tilbud, afsende og fakturere ordre, samt at kommunikere med vores kunder.

Oplysninger, vi indsamler

Vi indsamler følgende oplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, samt betalings metode.

Dataansvarlige

Det er virksomhedens dataansvarlige, der har ansvaret for, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning vedrørende persondata. Vores dataansvarlige er:

Alex & Vinetu

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

Indsamlingen af dine personoplysninger, sker når du sender os kontakt- og bestillingsformularer, e-mails eller telefonisk. Endvidere ved indgåelsen af skriftlige aftaler og kontrakter. Vi sikrer, at du altid afgiver dit udtrykkelige samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger lagres på selve hjemmesiden og på e-mail, som begge er krypteret via et sikkerheds certifikat. Ved at benytte kontaktformular, eller bestillingsformularer på hjemmesiden, bliver dine oplysninger lagret på den krypterede hjemmeside eller e-mail.

Dine oplysninger lagres inden for EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), men kan også overføres og anvendes i et land uden for EØS.
Alle overførsler af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Overførsler til lande uden for EØS sker altid under sikring af de fornødne overførsels garantier. Dette vil være tilfældet i forhold til Google (herunder Gmail) og Microsoft (herunder OneDrive), som er lokaliseret i USA.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver delt med medarbejdere hos DJ4Eventz, som har brug for at se dine oplysninger, med henblik på udførelse af deres arbejdsopgaver. Dette vil primært være DJs. Dine personoplysninger bliver ikke delt med flere medarbejder, end hvad der er nødvendigt for at kunne levere, det bestilt produkt korrekt til kunden.

DJ4Eventz udleverer aldrig dine personoplysninger til tredjemand, med henblik på markedsføring uden for vores egen virksomhed. Såfremt dine personoplysninger videregives til tredjemand, er det kun med kundens tydelige accept.
Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandlinger dine oplysninger på vores vegne.
Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til bl.a. teknisk drift. Disse samarbejdspartnere er vores data behandlere og handler kun efter vores instrukser, de må således ikke benytte oplysninger til andet formål end at behandle oplysningerne på vores vegne. De er underlagt fortrolighed omkring oplysningerne, og vi indgår skriftlige databehandleraftaler med dem alle.

Vi benytter data behandlere, der er etableret i USA, herunder Google, Microsoft og Facebook. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45.
Såfremt vi benytter andre data behandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførsels garantier.

Dine rettigheder som registreret

Som registreret, det vil sige en person, vi har registreret personoplysninger omkring, har du en række rettigheder.

Ret til indsigt.
Du har ret til at anmode om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, samt oplysninger omkring den eller de behandlinger, vi foretager.

Ret til berigtigelse.
Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om dig rettet, samt ret til at få fuldstændig gjort ufuldstændige personoplysninger (ajourføring).

Ret til sletning.
Du har til enhver tid ret til at få dine personoplysninger slettet, undtagen i en række nærmere angivne situationer:

Hvis behandlingen er nødvendig for at udøve vores ret til ytrings og informations frihed.

Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig af hensyn til arkivformål i samfundets interesse eller videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål.

Hvis vores fortsatte behandling er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandling.
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne.

Hvis vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletning af oplysningerne.

Hvis vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Du har gjort indsigelse mod behandlingen.

Ret til data portabilitet.
Du har ret til at få sendt en kopi af de personoplysninger, du har givet os, på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinelæsbart format til enten dig eller en anden dataansvarlig, såfremt vores behandling af dine oplysninger foretages automatisk og er baseret på samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.

Ret til indsigelse.
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, såfremt vi behandler personoplysninger på et af følgende grundlag:

Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesser eller henhører under offentlig myndigheds udøvelse.

Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge legitime interesser.

Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.
Du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvordan udøver du dine rettigheder?

Du kan anmode om udnyttelse af en eller flere af ovenstående rettigheder ved at benytte denne formular.
Vi behandler din anmodning uden unødig forsinkelse og senest en måned efter modtagelsen.

Gyldigt rets grundlag for behandlingen.

Vores behandling af dine personoplysninger sker med hjemmel i persondataforordningens § 6, litra a vedrørende samtykke og § 6, litra b vedrørende kontrakt. Det vil sige, at vi altid indhenter et gyldigt samtykke for, at vi kan indsamle, opbevare og behandle dine personoplysninger, eller at vi behandler dem på baggrund af en kontrakt mellem os og kunden.

Sletning af dine oplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem og senest 5 år efter, du sidst har handlet hos os. Oplysninger kan gemmes i længere tid, såfremt vi har et legitimt behov for dem, f.eks. hvis det er nødvendigt for, at vi kan opfylde et lovkrav.

Klagemulighed

Hvis du mener, at vi behandler dine personoplysninger på en ukorrekt eller ulovlig måde, kan du kontakte vores dataansvarlige. Vi gør vores bedste for, at du kan føle dig tryg ved at overlade dine personoplysninger til os.
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Ændringer

Der kan løbende være behov for, at vi opdaterer vores persondatapolitik. Du vil altid kunne finde vores nyeste udgave på vores hjemmeside.

Sikkerhed

Vi sørger for løbende at gennemføre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre brugeroplevelsen mere effektiv.

Vi benytter cookies til at tilpasse vores indhold dine ønsker, gemme dine præference og til at analysere vores trafik.

Ifølge lovgivning man vi gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre levering af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. Hvis vi ønsker at anvende andre cookies, skal vi indhente dit samtykke.

DJ4Eventz benytter overvejende nødvendige cookies, dog benytter vi også Google Analytics for at indsamle statistik fra brugere på vores hjemmeside.

Vi anmoder om din tilladelse til at anvende cookies, når du besøger hjemmesiden. Der vil være en synlig cookie-boks, som du skal trykke ”Accepter” i, såfremt du tillader vores indsamling af cookies. Hvis ikke du accepterer brug af Cookies, bliver du ført til en side med videre information. Der vil også være et link til denne side fra vores Cookie banner.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand.

Du kan til enhver til slette cookies.

LEJ EN DJ I DIN BY

LEJ DJ4EVENTZ TIL FEST

Med mere end 10 års erfaring har Dj4eventz leveret Dj til privatfester, firmafester samt større og mindre events i hele Danmark.

Hire a DJ for,   80's party , reception , youth party ,  birthday , Christmas party cheese .

Contact us to find out about the possibilities of booking a DJ for any event you want to have. We provide guidance in relation to the event you are going to hold, so that you get the DJ that suits your upcoming party.